FIFA found guilty of misleading consumers when claiming the World Cup in Qatar was “carbon neutral”

The Swiss advertising authority has decided that FIFA is guilty of misleading consumers by declaring that the World Cup in Qatar was “carbon neutral”. The authority took a decision on June 6.

The advertising authority states FIFA should “refrain in future from making the contested allegations, unless it can provide, at the time of communication, full proof of the calculation, using generally accepted methods, of all CO2 emissions caused by the tournament, and proof that these CO2 emissions have been fully offset”.

The authority concludes that FIFA was in breach of the Swiss Federal Law on Unfair Competition, which could constitute a criminal offence in some jurisdictions.

Five organisations submitted a complaint with their respective advertising authorities in November 2022: Fossil Free Football and Reclame Fossielvrij in the Netherlands, New Weather Institute in the United Kingdom, Alliance Climatique in Switzerland, Notre Affaire à tous in France and Carbon Market Watch in Belgium. Together with the complaint they sent a letter to FIFA, signed by Sparta player Bart Vriends, Rangers FC player Tessel Middag and We Play Green founder and Union Berlin player Morten Thorsby.

The national advertising authorities have all forwarded the complaint to the Swiss authorities. The organisations submitting the complaint stated that FIFA’s claim that the World Cup in Qatar is ‘climate neutral’ is misleading. This was based on a report by Carbon Market Watch, which showed how FIFA grossly underestimated the esmissions of the World Cup, a big part of which are the emissions as a result of constructing the new stadiums. Furthermore, FIFA did not include the 500 daily shuttle flights between Dubai, Riyadh, Kuwait and Doha in its calculation.

CO2 compensation, which should neutralize all emissions, does not work in any case. The way FIFA claimed to compensate emissions did not even fulfill minimal international standards. These claims mislead fans, from those that bought tickets to the billions of people watching the World Cup. In the complaint we also show how famous ex football players played a role in the misleading campaign by the World Cup organisers.

The Swiss authority stated that “FIFA gave the false and misleading impression that the World Cup in Qatar had achieved carbon neutrality before and during the tournament”. It added that FIFA had not provided “credible evidence of how all CO2 emissions generated by the tournament could be offset in accordance with Swiss standards”. FIFA is requested to “refrain in the future from claiming that the World Cup in 2022 in Qatar was climate- and CO2-neutral.”

Frank Huisingh of Fossil Free Football: “This is a very important decision. FIFA can no longer mislead the world that its World Cup in Qatar was carbon neutral. Serious climate action by FIFA is long overdue, hopefully this decision pushes them to do better. This must start with breaking ties with big polluters, such as their sponsors QatarEnergy and Qatar Airways.

The next step is  a serious plan to reduce the emissions of its tournaments. That includes choosing locations with existing infrastructure, ensuring fans can travel between host cities with low-carbon transport and focusing ticket sales on local fans.”

FIFA is a signatory to the UN Sports for Climate Action Framework, through which it is committed to a 50% reduction in emissions by 2030 and climate neutrality by 2040. The FIFA has not yet published concrete plans to reach those goals. An essential step is a different football calendar which leads to less emissions caused by team and fan travel.

Femke Sleegers from Reclame Fossielvrij is glad that the times are changing and misleading ads are no longer tolerated: “This is an important step. But more is needed in terms of climate action. All these decisions are taken after the fact. The marketing has already done its damage. Just like with tobacco, we need to prevent that harmful ads can even get the chance to influence society. For that we need a legal ban.”


Nederlands

FIFA schuldig bevonden aan misleiding. FIFA had het WK nooit ‘klimaatneutraal’ mogen noemen

FIFA is door de Zwitserse reclamewaakhond schuldig bevonden aan misleiding van consumenten, toen het verklaarde dat het WK in Qatar ‘klimaatneutraal’ was. De Zwitserse reclamewaakhond deed op 6 juni uitspraak.

De reclamewaakhond stelt dat de FIFA zich “in de toekomst dient te onthouden van dergelijke claims, tenzij het op het moment van de communicatie een volledige onderbouwing kan geven van zijn berekening, op basis van algemeen geaccepteerde methoden, van alle CO2-emissies als gevolg van het toernooi, en bewijs dat deze CO2-emissies volledig zijn gecompenseerd.”

De reclamewaakhond concludeert dat FIFA het Zwitserse federale recht t.a.v. oneerlijke competitie heeft geschonden.

De klacht was in november 2022 ingediend door organisaties in 5 landen, bij hun respectievelijke reclamewaakhonden: Fossil Free Football en Reclame Fossielvrij in Nederland, New Weather Institute in het Verenigd Koninkrijk, Alliance Climatique in Zwitserland, Notre Affaire à tous in Frankrijk en Carbon Market Watch in België. Samen met de klachten is een open brief naar de FIFA gestuurd, door onder meer Sparta-speler Bart Vriends, Rangers FC-speler Tessel Middag en We Play Green oprichter en Union Berlin speler Morten Thorsby. 

De nationale reclamewaakhonden hebben de klacht doorgestuurd aan de Zwitserse reclamewaakhond. De organisaties stelden dat de claim van FIFA dat het WK in Qatar ‘klimaatneutraal’ zou zijn misleidend is. Dit mede op basis van een rapport van Carbon Market Watch, dat duidelijk maakte dat FIFA de uitstoot van het WK zwaar onderschatte, onder meer de uitstoot als gevolg van de bouw van de stadions. Daarnaast nam FIFA de 500 dagelijkse shuttlevluchten tussen Dubai, Riyadh, Koeweit en Doha niet mee in zijn berekening.

CO2-compensatie, waarmee vervolgens de uitstoot tot 0 zou worden ‘geneutraliseerd’, werkt sowieso niet. En de manier waarop FIFA CO2 zei te compenseren voldeed zelfs niet aan de minimale internationale standaarden. Deze claims misleiden fans, zowel degenen die een kaartje kochten als de miljarden mensen die het WK op tv hebben gevolgd. In de klacht bij de Reclame Code Commissie wordt ook toegelicht hoe bekende oud-voetballers als Ronald de Boer en David Beckham deelnamen aan de misleidende campagnes van de WK-organisatie.

In de uitspraak verklaarde de Zwitserse reclamewaakhond dat “de FIFA de valse en misleidende indruk gaf dat het WK in Qatar al voor en tijdens het WK klimaatneutraliteit had bereikt”

Ze stelden ook dat FIFA geen “geloofwaardig bewijs (had verstrekt) hoe alle CO2-emissies van dit toernooi konden worden gecompenseerd in lijn met Zwitserse standaarden”.

FIFA wordt daarom verzocht om zich “in de toekomst te onthouden van de claim dat het WK 2022 in Qatar klimaat- en CO2-neutraal is”.

Frank Huisingh van Fossil Free Football: “Dit is een heel belangrijk besluit. FIFA mag de wereld niet langer misleiden met de valse claim dat het WK klimaatneutraal zou zijn. De uitstoot is veel groter dan FIFA beweert en je kunt CO2 niet wegtoveren via compensatie. 

Het is nu tijd voor de FIFA om serieus klimaatbeleid te gaan maken. Hopelijk is deze uitspraak een aanmoediging om dat te gaan doen. Daarvoor moeten allereerst de banden met fossiele sponsoren als QatarEnergy en QatarAirways verbroken worden en een verbod op fossiele advertenties worden ingesteld. Daarnaast moet een plan gemaakt worden om de uitstoot van toernooien echt te verlagen. Dat kan door voor toernooien zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur, ervoor te zorgen dat fans duurzaam kunnen reizen tussen speelsteden en de kaartverkoop meer te richten op lokale fans.

FIFA is ondertekenaar van het UN Sports for Climate Action Framework, waarin een reductie van de uitstoot met 50% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2040 is toegezegd. De FIFA heeft nog geen concrete plannen om deze doelen te bereiken. Een essentiële stap is een anders georganiseerde voetbalkalender die leidt tot minder uitstoot door team- en fanreizen.

Vandaag werd ook bekend dat de Advertising Standard Authority in het Verenigd Koninkrijk besliste dat Shell en twee andere oliebedrijven in de UK geen reclame meer mogen maken waarin ze suggereren dat ze met de energietransitie bezig zijn, terwijl ze nog volop inzetten op olie en gas. In Nederland verklaarde de rechter vandaag dat de rechtszaak tegen KLM vanwege misleidende reclame – onder andere over CO2-compensatie – doorgang kan vinden. KLM had de ontvankelijkheid van Fossielvrij NL betwist. Het is nog de vraag hoelang CO2-claims überhaupt zijn toegestaan in de EU, want het Europees Parlement heeft voor een aanscherping van de nieuwe greenwashing wet gestemd die CO2-neutraal claims verleden tijd maakt.

Femke Sleegers van mede-indiener van de FIFA-klacht Reclame Fossielvrij is blij dat de wind draait en misleidende reclame niet langer wordt getolereerd. “Dat is een belangrijke stap! Maar er is meer nodig voor het klimaat. Want deze uitspraken zijn allemaal achteraf. De marketing heeft z’n schade dan al gedaan. Net als bij tabak, moeten we voorkomen dat schadelijke reclames überhaupt de kans krijgen de maatschappij te beïnvloeden. Dat kan alleen met een wettelijk verbod.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *